تبلیغات
معماری - انسان طبیعت معماری

معماری

شنبه 14 خرداد 1390

انسان طبیعت معماری

نویسنده: سعید اقبالی   

 گیاهان

_ در نظام خلقت، شاید هیچ پدیده ای به اندازه نظم مورد تحسین و اعجاب نبوده است.در عالم نباتات همه تابع همین نظم شگفت انگیزند.

_انسان در اولین لحظه حیات خود در زیباترین حیاط ممکن یعنی بهشت برین چشم به جهان گشود تا در تمام دوران بکوشد تا با استفاده از قدرت خلاقانه و ابتکار خویش و خاطره شیرین گذشته برای خانواده خود محیطی به وجود آورد که امنیت، آسایش، زیبایی و کارایی را یکجا داشته باشد.

اثرپذیری گیاهان

گیاه و جانورهردوبا تغییر محیط می توانند تغییر یابند (ارتباط با طبیعت) و در مقابل محرک، حرکتی بنمایند.مثلا لاله که در هنگام روز شکفته و باز است و در هنگام شب به هم جمع می آید.

اهمیت گل ها وگیاهان

تنها در زیبایی خلاصه نمی شوند:

1. بعضی به مصرف تغذیه انسان و حیوان می رسند.

2. برخی که گیاهان میکروسکوپی نام دارند به تولید آنتی بیوتیک هایی نظیر پنی سیلین کمک می کنند.

3. بسیاری از 300 میلیون سال پیش در زیر زمین بوده اند و به تولید نفت مبادرت می کنند.

4. چندین گیاه نیز وجود دارند که از آن ها برای تولید لباس استفاده می شود.

* گیاهان سبز خود غذای خودشان را تهیه می کنند.

درخت:درخت در بسیاری از فرهنگ ها سمبلی از کل عالم، پیدایش و تکامل آن است.همین طور رشد عمودی آن، درخت را به مظهری انسانی تبدیل می کند.

اولین بار قانون ترینس توسط رایت در یکی از سخنرانی های اولیه اش مطرح شد که در آن نقش سمبلیک درخت را به عنوان عنصری از معماری که ما را به سوی رشد و تکامل و به عنوان مظهری از انسان راهنمایی می کند بدون آن که عوامل واقعی این مفاهیم را در معماری وارد کنیم.

*نکته: کلیه اندام ها در گیاهان در عین زیبایی مسئولیتی به عهده دارد و کارایی.

انتظام گیاهی و سلسله مراتب دنیای گیاهان

1.ساختمان منظم و سازگاربا طبیعت .

2.وجود اندامی برای ارتباط برقرار کردن با طبیعت برای بهره گیری از طبیعت.

3.سلسله مراتب ارتباط ذره تا کلان و کلان تا ذره برای رساندن غذا به اندام ها.

4.شکل انشعابی ریشه و افشانی هر یک از اجزای گیاهان که نمودار ارتباطی با محیط اطراف نیز هست.

5.تغییر و تحول منظم در اجزا طبیعت برای به وجود آوردن نظمی جدید جهت برآوردن نیازهای خود.

6.بهره گیری از عناصر طبیعت که بیانگر ارتباط طبیعت با گیاه است.

7.برآوردن نیازهای طبیعت از طریق ساختن مواد غذایی برای عناصر طبیعت که نمایانگر ارتباط گیاه با طبیعت است.

کیفیت فضایی با استفاده از پوشش گیاهی

محدوده خارجی گیاهان جهت ایجاد وضعیت ها و شکل های جالب توجه در محوطه سازی به اندازه کافی تنوع دارد.دسته های کلی شکل آن ها بدین صورت است:

ستونی- کروی-گلدانی-چتری-مخروطی-هرم معکوس-فواره ای-بیضوی-خزنده-نامنظم.

فرم

در هنگام بررسی فرم گیاه، باید هم به فرم گیاه منفرد و هم به فرم مجموعه آن ها توجه کرد.فرم گیاه، ترکیبی از نمای کلی گیاه و نحوه رشد آن می باشد.

فرم راست قامت:

*تاج در ابتدا و انتها، (مثل سرو شیراز) نازک و باریک است.

*با ردیفی ازاین درختان می توان مناظرراقاب کرد.

*این فرم با هدایت چشم به سوی آسمان، سطح عمودی رامورد توجه ناظرقرارمی  دهد.

*با استفاده ازاین گیاهان به تعداد زیاد،می توان ارتفاع فضای موجود را با ایجاد خطای چشم بسیار واقعی نشان داد.

*با تخصیص باغچه ای کوچک در روبروی ستون های مرتفع ورودی ساختمان می توان با کاشت دو درخت با فرم راست قامت هم بر عظمت ورودی صحه گذاشت و هم به آن سرسبزی بخشید.

فرم ستونی:درختان دارای چنین شکلی می توانند به عنوان حفاظ سبز عمل کرده و مناظری را که نیاز به پوشش بصری دارند مخفی کنند.

فرم مخروطی:گونه نراد یا سکویا از نمونه های دارنده این فرم هستندکه تعداد کمی از آن ها می توانند ساختمانی را در بر گرفته و پوشش دهند.چنین درختانی برای نمایش بیشتر نیازمند فضای وسیع و کافی در اطراف خود می باشند.

فرم بیضوی

*گونه های راش دارای فرم بیضوی هستند.

*گیاهان به این فرم خود را به تک درخت بهتر نمایش میدهند.

*برای کاشت در جلوی محوطه مناسبند.

*به دلیل هماهنگی فرم آن ها با قوس ها و نداشتن زوایای خشک در ترکیب تاج، برای کاشت در محل اتصال گذرهای فرعی به اصلی مناسب و با پخ های محل اتصال هماهنگ است.

فرم گسترده افقی

*گیاهانی نظیر ابریشم دارای چنین فرمی می باشند.

*سایه ای دلپذیر داشته و ایجاد کننده فضایی خصوصی در زیر تاج خود هستند.

*بلندی این گونه گیاهان حداکثر به اندازه پهنای آن هاست و به دلیل گستردگی افقی چشم در سطح افقی تاج خود می باشند.

*این گونه درختان به دلیل ایجاد فضای خصوصی در محل سایه انداز تاج به طور انفرادی تعریف کننده فضای اطراف خود هستند که بسته به سن، اندازه تاج و فاصله قرار گیری تاج گیاه نسبت به زمین، فضای تعریف شده توسط آن ها متفاوت است.

فرم مجنون یا آویخته:مشابه بید مجنون، گیاهان دارای این فرم، شبکه ای ظریف از تاج خود را در برابر ناظرین ایجاد کرده و نگاه را به سمت پایین معطوف می کنند.

*کاشت اینگونه گیاهان به صورت منفرد در محل هایی که هدف طراح به نمایش گذاشتن فضای پای درخت یا منصرف کردن ناظر از نگریستن به فضای بالای تاج درخت باشدو یا محلی که وحدت در فرم بین گیاه و آبشار مد نظر باشد،مناسب خواهد بود.

*چهره شاخص این فرم (بید مجنون) به دلیل سبکی بافت،آویختگی و لرزان بودن شاخسارو رنگ سبز روشن برگ های آن، با آب به علت داشتن ویژگی هایی نظیر روانی و سیالیت و رنگ آبی روشن به خوبی هماهنگ است.  

*کاشت آن در کناراستخرهای آب،حوض ها، دریاچه های مصنوعی و خصوصا در محل های ریزش آب مناسب خواهد بود.

*تشدید فرم تاج مجنون این گیاهان با کاشت در محل های مرتفع امکان پذیر است.

ارتفاع:مناسب ترین ارتفاع گونه های مختلف گیاهان را هدف از کاشت آن ها تعیین می کند.

1.ارتفاع قوزک پا برای پوشاندن زمین (5/2 سانتی متر تا 25 سانتی متر)

2.ارتفاع زانو برای جهت دادن و راهنمایی مسیر(45 سانتی متر)

3.ارتفاع کمر برای کنترل عبور و مرور و حصارها (90 سانتی متر)

4.ارتفاع سینه برای تقسیم فضاها (180 سانتی متر ارتفاع چشم)

5.ارتفاع بالاتر از ارتفاع دید برای محصور کردن (240 سانتی متر محافظ کامل)

6.دید به آسمان (بیش از 240 سانتی متر)

*درختان کوچک و گلدار تا ارتفاع 15 تا20 فوت رشد می کنند.

*چنانچه ارتفاع زیر تاج پوشش آن ها تا بالای سر برسد، این درختان برفضایی صمیمی دلالت دارند.

*اگر ارتفاع تاج آن ها به اندازه چشم ناظر باشد،فضا را محصور می کند.

*این درختان در حیاط های کوچک ومحیط های صمیمانه بسیار مناسبند زیرا به فضا رنگ و سایه داده اما بر فضا غالب نمی شوند. در چنین زمینه هایی معمولا به عنوان عناصر تاکید کننده یا نقاط کانونی کارایی دارند.

بافت: بوته های بلند:

*تا 15 فوت رشد می کنند.

*از درختان کوچک کوتاه ترند.برگ های آن ها غالبا تا نزدیکی سطح زمین می رسد.

*آن ها احساس شدید محصور و خصوصی بودن را القا می کنند.

*بوته های بلند در فضا های بزرگ می توانند به عناصری تندیس وار جلوه گر شده یا به صورت پس زمینه ای مطرح شوند که در جلویشان گیاهان کوتاه تر یا یک مجسمه به نمایش در می آید.

بوته های متوسط و کوتاه:

*متوسط 3تا6 فوت و کوتاه 1تا3 فوت رشد می کند.

*این بوته ها بدون اینکه مانع دید شوند فضا ها را تعریف کرده از لحاظ فیزیکی از یکدیگر جدا می سازدو مانعی برای حرکت پیاده هاست.

*بوته های کوتاه جداکننده های بصری ضعیف تروبوته های متوسط جدا کننده های بصری قوی تری هستند.

*بوته های کوتاه می توانند دسته های گیاهان بزرگ تررا به هم پیوند داده در ضمن اجازه دهند که دید در بین دسته های گیاهان نفوذ نماید.به این ترتیب می توانند به طورموثربه یک ترکیب وحدت بخشند.

گیاهان پوشاننده کف:

*می توانند دسته های گیاهان بزرگتر را به صورت ترکیبات وحدت یافته درآورند.

*آن ها لبه های فضا را نیز تعریف کرده، خط هایی را خلق می کنند که چشم را به نقاط کانونی، مانند ورودی بناها یا سایر قسمت های مهم یک طرح هدایت می نماید.

نماد گل و گیاه:

علاوه بر تاثیرات فیزیکی گیاهان بر طبیعت، گاهی بشر به صورت نمادین از گیاهان بهره می گیرد تا به معناومفهومی خاص اشاره کند.

درخت تاک:در مشرق زمین، گیاه زندگی و نماد کیهان بوده است.

گیاه پیچک:به نیروی جاودانه در فرهنگ عامه نظر دارد.

گل لیلیون:نماد رستاخیزی

گل رز:نماد عشق، زیبایی، اشتیاق و علاقه شدید

خشخاش:نماد تسلی در زمان مرگ

زنبق:نماد رستاخیز و زندگی دوباره

گل مروارید:در مراسم خاک سپاری،نماد پاکی و بی گناهی است.

سرو:یکی از نماد های آشنا و زیبا که در ساختمان های قدیمی و تکایا و مساجد کاربرد داشته است،نماد درخت سرو است که در ساخت نمای بناهای آجری و بند گچی به چشم می خورد.این نماد که برای هر بیننده ای زیبا و دل انگیز است،نشانه ای از آزادی و حیات جاودان و راستی و قامت استوار و ایستادگی می باشد.سروازکجی و نادرستی و پیوستن به شاخه های دیگر مبراست.

در اساطیرباستان آمده درخت سرو وقف خورشید است.به همین علت در بالای نماد سرو در بناهای قدیمی،نماد خورشید قرار دارد.   

 

نظرات() 
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:30 ق.ظ

Thank you! I enjoy it.
cialis uk cialis kaufen cialis for bph generic cialis levitra tadalafil 20mg generic cialis 20mg tablets cialis arginine interactio cialis daily new zealand can i take cialis and ecstasy brand cialis nl
резинка для тренировок
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 12:16 ب.ظ
резинки доя фитнеса купить
резинка для фитнеса харьков
резинки для фітнесу пром
фитнес резинка киев купитиь
фитнэс резинки киев
Buy cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 07:05 ب.ظ

Position clearly used..
generic cialis 20mg uk viagra vs cialis cialis generic tadalafil buy cheap cialis generic cialis with dapoxetine only here cialis pills how to purchase cialis on line we use it 50 mg cialis dose online cialis cialis 20 mg best price
Viagra 20 mg best price
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 04:16 ق.ظ

This is nicely said. .
buy viagra prescription find viagra online buying viagra online uk where can i buy viagra without buy viagra with prescription online buy viagra no prescription uk cheap generic viagra uk where can i buy viagra uk buy viagra from india buy pharmacy online
Cialis canada
جمعه 17 فروردین 1397 07:56 ب.ظ

You actually expressed this fantastically.
cialis vs viagra il cialis quanto costa cialis en 24 hora when can i take another cialis callus cialis cipla best buy cialis pills price each cialis sans ordonnance cialis online cialis generico postepay
Buy generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 04:25 ب.ظ

Very good information. Cheers.
cialis for sale chinese cialis 50 mg buy cialis online cheapest il cialis quanto costa cialis et insomni buy cialis uk no prescription only best offers 100mg cialis we like it cialis soft gel calis cialis 20 mg best price
Cialis generic
یکشنبه 27 اسفند 1396 11:21 ب.ظ

Good postings. Thank you.
india cialis 100mg cost cialis for sale in europa weblink price cialis we recommend cheapest cialis cialis authentique suisse viagra cialis levitra cialis kaufen bankberweisung cialis generico lilly cialis e hiv the best choice cialis woman
brick breaker hero cheats
دوشنبه 7 اسفند 1396 01:00 ق.ظ
پس از خواندن این مطلب، من اعتقاد داشتم که این مطلب آموزنده است.
من قدردانی میکنم که زمان و تلاش برای قرار دادن این اطلاعات را با هم در نظر بگیرید.
من یک بار دیگر خود را صرف زمان زیادی را صرف خواندن و ترک نظرات می کنم.
اما پس چه چیز، هنوز هم ارزشمند بود!
stds testing
شنبه 13 آبان 1396 07:20 ب.ظ
وبلاگ بزرگ اینجا! همچنین سایت شما بسیار سریع بارگیری می شود! چه میزبان وب شما استفاده می کنید
از؟ آیا می توانم پیوند وابسته به میزبان شما را دریافت کنم؟
من آرزو می کنم که وب سایت شما به سرعت به محض ورود به سایت شما بارگیری شود
how much do std tests cost
شنبه 13 آبان 1396 05:09 ب.ظ
من مطمئن نیستم که در آن شما اطلاعات خود را دریافت می کنید، اما خوب است
موضوع. من نیاز به صرف وقت برای یادگیری بیشتر و یا درک بیشتر.
با تشکر از اطلاعات با شکوه من برای این اطلاعات به دنبال
ماموریت من
Rhoda
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:52 ب.ظ
I quite like reading through an article that will
make people think. Also, many thanks for allowing
me to comment!
Jose
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 06:30 ق.ظ
Hi, I think your website might be having browser compatibility issues.
When I look at your website in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, great
blog!
مهسا
شنبه 3 بهمن 1394 10:46 ق.ظ
سلام
خوشحال میشم باهم تبادل لینک داشته باشیم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نویسندگان

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :