تبلیغات
معماری - انسان طبیعت معماری

معماری

شنبه 14 خرداد 1390

انسان طبیعت معماری

نویسنده: سعید اقبالی   

 گیاهان

_ در نظام خلقت، شاید هیچ پدیده ای به اندازه نظم مورد تحسین و اعجاب نبوده است.در عالم نباتات همه تابع همین نظم شگفت انگیزند.

_انسان در اولین لحظه حیات خود در زیباترین حیاط ممکن یعنی بهشت برین چشم به جهان گشود تا در تمام دوران بکوشد تا با استفاده از قدرت خلاقانه و ابتکار خویش و خاطره شیرین گذشته برای خانواده خود محیطی به وجود آورد که امنیت، آسایش، زیبایی و کارایی را یکجا داشته باشد.

اثرپذیری گیاهان

گیاه و جانورهردوبا تغییر محیط می توانند تغییر یابند (ارتباط با طبیعت) و در مقابل محرک، حرکتی بنمایند.مثلا لاله که در هنگام روز شکفته و باز است و در هنگام شب به هم جمع می آید.

اهمیت گل ها وگیاهان

تنها در زیبایی خلاصه نمی شوند:

1. بعضی به مصرف تغذیه انسان و حیوان می رسند.

2. برخی که گیاهان میکروسکوپی نام دارند به تولید آنتی بیوتیک هایی نظیر پنی سیلین کمک می کنند.

3. بسیاری از 300 میلیون سال پیش در زیر زمین بوده اند و به تولید نفت مبادرت می کنند.

4. چندین گیاه نیز وجود دارند که از آن ها برای تولید لباس استفاده می شود.

* گیاهان سبز خود غذای خودشان را تهیه می کنند.

درخت:درخت در بسیاری از فرهنگ ها سمبلی از کل عالم، پیدایش و تکامل آن است.همین طور رشد عمودی آن، درخت را به مظهری انسانی تبدیل می کند.

اولین بار قانون ترینس توسط رایت در یکی از سخنرانی های اولیه اش مطرح شد که در آن نقش سمبلیک درخت را به عنوان عنصری از معماری که ما را به سوی رشد و تکامل و به عنوان مظهری از انسان راهنمایی می کند بدون آن که عوامل واقعی این مفاهیم را در معماری وارد کنیم.

*نکته: کلیه اندام ها در گیاهان در عین زیبایی مسئولیتی به عهده دارد و کارایی.

انتظام گیاهی و سلسله مراتب دنیای گیاهان

1.ساختمان منظم و سازگاربا طبیعت .

2.وجود اندامی برای ارتباط برقرار کردن با طبیعت برای بهره گیری از طبیعت.

3.سلسله مراتب ارتباط ذره تا کلان و کلان تا ذره برای رساندن غذا به اندام ها.

4.شکل انشعابی ریشه و افشانی هر یک از اجزای گیاهان که نمودار ارتباطی با محیط اطراف نیز هست.

5.تغییر و تحول منظم در اجزا طبیعت برای به وجود آوردن نظمی جدید جهت برآوردن نیازهای خود.

6.بهره گیری از عناصر طبیعت که بیانگر ارتباط طبیعت با گیاه است.

7.برآوردن نیازهای طبیعت از طریق ساختن مواد غذایی برای عناصر طبیعت که نمایانگر ارتباط گیاه با طبیعت است.

کیفیت فضایی با استفاده از پوشش گیاهی

محدوده خارجی گیاهان جهت ایجاد وضعیت ها و شکل های جالب توجه در محوطه سازی به اندازه کافی تنوع دارد.دسته های کلی شکل آن ها بدین صورت است:

ستونی- کروی-گلدانی-چتری-مخروطی-هرم معکوس-فواره ای-بیضوی-خزنده-نامنظم.

فرم

در هنگام بررسی فرم گیاه، باید هم به فرم گیاه منفرد و هم به فرم مجموعه آن ها توجه کرد.فرم گیاه، ترکیبی از نمای کلی گیاه و نحوه رشد آن می باشد.

فرم راست قامت:

*تاج در ابتدا و انتها، (مثل سرو شیراز) نازک و باریک است.

*با ردیفی ازاین درختان می توان مناظرراقاب کرد.

*این فرم با هدایت چشم به سوی آسمان، سطح عمودی رامورد توجه ناظرقرارمی  دهد.

*با استفاده ازاین گیاهان به تعداد زیاد،می توان ارتفاع فضای موجود را با ایجاد خطای چشم بسیار واقعی نشان داد.

*با تخصیص باغچه ای کوچک در روبروی ستون های مرتفع ورودی ساختمان می توان با کاشت دو درخت با فرم راست قامت هم بر عظمت ورودی صحه گذاشت و هم به آن سرسبزی بخشید.

فرم ستونی:درختان دارای چنین شکلی می توانند به عنوان حفاظ سبز عمل کرده و مناظری را که نیاز به پوشش بصری دارند مخفی کنند.

فرم مخروطی:گونه نراد یا سکویا از نمونه های دارنده این فرم هستندکه تعداد کمی از آن ها می توانند ساختمانی را در بر گرفته و پوشش دهند.چنین درختانی برای نمایش بیشتر نیازمند فضای وسیع و کافی در اطراف خود می باشند.

فرم بیضوی

*گونه های راش دارای فرم بیضوی هستند.

*گیاهان به این فرم خود را به تک درخت بهتر نمایش میدهند.

*برای کاشت در جلوی محوطه مناسبند.

*به دلیل هماهنگی فرم آن ها با قوس ها و نداشتن زوایای خشک در ترکیب تاج، برای کاشت در محل اتصال گذرهای فرعی به اصلی مناسب و با پخ های محل اتصال هماهنگ است.

فرم گسترده افقی

*گیاهانی نظیر ابریشم دارای چنین فرمی می باشند.

*سایه ای دلپذیر داشته و ایجاد کننده فضایی خصوصی در زیر تاج خود هستند.

*بلندی این گونه گیاهان حداکثر به اندازه پهنای آن هاست و به دلیل گستردگی افقی چشم در سطح افقی تاج خود می باشند.

*این گونه درختان به دلیل ایجاد فضای خصوصی در محل سایه انداز تاج به طور انفرادی تعریف کننده فضای اطراف خود هستند که بسته به سن، اندازه تاج و فاصله قرار گیری تاج گیاه نسبت به زمین، فضای تعریف شده توسط آن ها متفاوت است.

فرم مجنون یا آویخته:مشابه بید مجنون، گیاهان دارای این فرم، شبکه ای ظریف از تاج خود را در برابر ناظرین ایجاد کرده و نگاه را به سمت پایین معطوف می کنند.

*کاشت اینگونه گیاهان به صورت منفرد در محل هایی که هدف طراح به نمایش گذاشتن فضای پای درخت یا منصرف کردن ناظر از نگریستن به فضای بالای تاج درخت باشدو یا محلی که وحدت در فرم بین گیاه و آبشار مد نظر باشد،مناسب خواهد بود.

*چهره شاخص این فرم (بید مجنون) به دلیل سبکی بافت،آویختگی و لرزان بودن شاخسارو رنگ سبز روشن برگ های آن، با آب به علت داشتن ویژگی هایی نظیر روانی و سیالیت و رنگ آبی روشن به خوبی هماهنگ است.  

*کاشت آن در کناراستخرهای آب،حوض ها، دریاچه های مصنوعی و خصوصا در محل های ریزش آب مناسب خواهد بود.

*تشدید فرم تاج مجنون این گیاهان با کاشت در محل های مرتفع امکان پذیر است.

ارتفاع:مناسب ترین ارتفاع گونه های مختلف گیاهان را هدف از کاشت آن ها تعیین می کند.

1.ارتفاع قوزک پا برای پوشاندن زمین (5/2 سانتی متر تا 25 سانتی متر)

2.ارتفاع زانو برای جهت دادن و راهنمایی مسیر(45 سانتی متر)

3.ارتفاع کمر برای کنترل عبور و مرور و حصارها (90 سانتی متر)

4.ارتفاع سینه برای تقسیم فضاها (180 سانتی متر ارتفاع چشم)

5.ارتفاع بالاتر از ارتفاع دید برای محصور کردن (240 سانتی متر محافظ کامل)

6.دید به آسمان (بیش از 240 سانتی متر)

*درختان کوچک و گلدار تا ارتفاع 15 تا20 فوت رشد می کنند.

*چنانچه ارتفاع زیر تاج پوشش آن ها تا بالای سر برسد، این درختان برفضایی صمیمی دلالت دارند.

*اگر ارتفاع تاج آن ها به اندازه چشم ناظر باشد،فضا را محصور می کند.

*این درختان در حیاط های کوچک ومحیط های صمیمانه بسیار مناسبند زیرا به فضا رنگ و سایه داده اما بر فضا غالب نمی شوند. در چنین زمینه هایی معمولا به عنوان عناصر تاکید کننده یا نقاط کانونی کارایی دارند.

بافت: بوته های بلند:

*تا 15 فوت رشد می کنند.

*از درختان کوچک کوتاه ترند.برگ های آن ها غالبا تا نزدیکی سطح زمین می رسد.

*آن ها احساس شدید محصور و خصوصی بودن را القا می کنند.

*بوته های بلند در فضا های بزرگ می توانند به عناصری تندیس وار جلوه گر شده یا به صورت پس زمینه ای مطرح شوند که در جلویشان گیاهان کوتاه تر یا یک مجسمه به نمایش در می آید.

بوته های متوسط و کوتاه:

*متوسط 3تا6 فوت و کوتاه 1تا3 فوت رشد می کند.

*این بوته ها بدون اینکه مانع دید شوند فضا ها را تعریف کرده از لحاظ فیزیکی از یکدیگر جدا می سازدو مانعی برای حرکت پیاده هاست.

*بوته های کوتاه جداکننده های بصری ضعیف تروبوته های متوسط جدا کننده های بصری قوی تری هستند.

*بوته های کوتاه می توانند دسته های گیاهان بزرگ تررا به هم پیوند داده در ضمن اجازه دهند که دید در بین دسته های گیاهان نفوذ نماید.به این ترتیب می توانند به طورموثربه یک ترکیب وحدت بخشند.

گیاهان پوشاننده کف:

*می توانند دسته های گیاهان بزرگتر را به صورت ترکیبات وحدت یافته درآورند.

*آن ها لبه های فضا را نیز تعریف کرده، خط هایی را خلق می کنند که چشم را به نقاط کانونی، مانند ورودی بناها یا سایر قسمت های مهم یک طرح هدایت می نماید.

نماد گل و گیاه:

علاوه بر تاثیرات فیزیکی گیاهان بر طبیعت، گاهی بشر به صورت نمادین از گیاهان بهره می گیرد تا به معناومفهومی خاص اشاره کند.

درخت تاک:در مشرق زمین، گیاه زندگی و نماد کیهان بوده است.

گیاه پیچک:به نیروی جاودانه در فرهنگ عامه نظر دارد.

گل لیلیون:نماد رستاخیزی

گل رز:نماد عشق، زیبایی، اشتیاق و علاقه شدید

خشخاش:نماد تسلی در زمان مرگ

زنبق:نماد رستاخیز و زندگی دوباره

گل مروارید:در مراسم خاک سپاری،نماد پاکی و بی گناهی است.

سرو:یکی از نماد های آشنا و زیبا که در ساختمان های قدیمی و تکایا و مساجد کاربرد داشته است،نماد درخت سرو است که در ساخت نمای بناهای آجری و بند گچی به چشم می خورد.این نماد که برای هر بیننده ای زیبا و دل انگیز است،نشانه ای از آزادی و حیات جاودان و راستی و قامت استوار و ایستادگی می باشد.سروازکجی و نادرستی و پیوستن به شاخه های دیگر مبراست.

در اساطیرباستان آمده درخت سرو وقف خورشید است.به همین علت در بالای نماد سرو در بناهای قدیمی،نماد خورشید قرار دارد.   

 

نظرات() 
http://viagrawwithoutdoctor.com/
سه شنبه 8 مرداد 1398 12:43 ق.ظ

You reported this really well!
canadian drug north west pharmacy canada canada online pharmacy canada drug pharmacy drugstore online shopping reviews canadianpharmacyusa24h is it legal online pharmacy online pharmacy canada medication cost canadian pharcharmy online24
http://ubdomo.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 06:48 ق.ظ

Very good facts. Cheers!
how much does a cialis cost usa cialis online cialis 200 dollar savings card canadian drugs generic cialis order generic cialis online tadalafil 20mg generic cialis at the pharmacy prix de cialis cialis soft tabs for sale cialis official site
Buy cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 02:48 ب.ظ

Terrific content, Thanks a lot!
40 mg cialis what if i take achat cialis en itali cialis great britain ou trouver cialis sur le net price cialis wal mart pharmacy cialis without a doctor's prescription cialis price in bangalore low cost cialis 20mg generic cialis pro cost of cialis cvs
Cialis pills
یکشنبه 2 تیر 1398 12:03 ق.ظ

Many thanks! Lots of advice.

cialis authentique suisse cilas cialis billig deutschland cialis online where cheapest cialis cialis 10mg prix pharmaci buy cialis sample pack cialis online deutschland viagra or cialis low cost cialis 20mg
Cialis 20 mg
شنبه 1 تیر 1398 07:16 ق.ظ

Wow a lot of useful tips!
generic cialis with dapoxetine cialis in sconto we recommend cheapest cialis buy online cialis 5mg cialis en 24 hora cialis super kamagra cialis for sale 200 cialis coupon preis cialis 20mg schweiz no prescription cialis cheap
order cialis without a prescription
پنجشنبه 30 خرداد 1398 10:59 ب.ظ

Awesome postings. With thanks!
cialis mit grapefruitsaft dosagem ideal cialis cialis purchasing legalidad de comprar cialis venta cialis en espaa we like it cialis price we like it safe cheap cialis cialis 20 mg cialis great britain cialis 5 mg schweiz
Cialis pills
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:50 ق.ظ

Thanks a lot, I enjoy this.
only now cialis 20 mg online cialis viagra vs cialis no prescription cialis cheap cialis coupon effetti del cialis legalidad de comprar cialis cialis 100 mg 30 tablet buying cialis on internet side effects of cialis
http://speedverbduc.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:53 ق.ظ

You actually revealed it well.
enter site natural cialis generico cialis mexico prezzo cialis a buon mercato cialis cuantos mg hay we use it cialis online store buy cialis online cialis prezzo di mercato venta de cialis canada precios cialis peru cialis mit grapefruitsaft
Cialis canada
سه شنبه 28 خرداد 1398 07:31 ب.ظ

Cheers, I like it.
prices on cialis 10 mg prezzo cialis a buon mercato cialis generico milano tesco price cialis deutschland cialis online cialis patentablauf in deutschland rx cialis para comprar cialis for sale south africa safe dosage for cialis bulk cialis
http://vesmali.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 09:30 ب.ظ

This is nicely said! !
cialis rezeptfrei ou trouver cialis sur le net viagra cialis levitra buy cialis cialis 20mg preis cf cialis canada how to buy cialis online usa cialis pills click now cialis from canada prezzo cialis a buon mercato
Cialis prices
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:47 ق.ظ

Helpful data. Kudos.
comprar cialis 10 espa241a cialis cuantos mg hay cialis daily new zealand cipla cialis online buying cialis overnight how to purchase cialis on line what is cialis cialis tablets for sale prices on cialis 10 mg import cialis
http://ilunis.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:26 ب.ظ

Nicely put, Thanks.
when can i take another cialis cialis mit grapefruitsaft cialis 5 mg scheda tecnica cialis without a doctor's prescription cialis tablets australia generic cialis review uk prix de cialis india cialis 100mg cost cialis 30 day sample purchasing cialis on the internet
cheap cialis australia
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:48 ق.ظ

Amazing a good deal of awesome info!
cialis en mexico precio cialis en mexico precio cialis online napol callus rezeptfrei cialis apotheke buy cialis online cialis australian price cialis reviews how much does a cialis cost we choice free trial of cialis
Cialis pills
شنبه 25 خرداد 1398 12:58 ب.ظ

You said it adequately.!
venta de cialis canada cuanto cuesta cialis yaho tadalafil 5mg cialis 05 price cialis best acquisto online cialis india cialis 100mg cost achat cialis en itali legalidad de comprar cialis cialis preise schweiz
Cialis 20 mg
جمعه 24 خرداد 1398 10:46 ب.ظ

Terrific stuff. Thanks a lot.
buy cialis buy cialis uk no prescription cialis bula cialis herbs viagra vs cialis cialis sicuro in linea pastillas cialis y alcoho cialis generique cialis coupons printable tadalafil 10 mg
http://cizuna.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 08:35 ق.ظ

With thanks. Loads of posts.

cialis 100mg suppliers where do you buy cialis viagra vs cialis vs levitra cialis savings card buying cialis overnight acheter du cialis a geneve cialis 100mg suppliers prescription doctor cialis cialis dosage recommendations achat cialis en itali
http://catesenp.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 06:06 ب.ظ

Fantastic stuff. Thank you!
cost of cialis per pill cheap cialis cialis rezeptfrei sterreich how does cialis work cialis 5mg prix cialis online purchase once a day cialis cialis rezeptfrei cialis 20 mg effectiveness buy name brand cialis on line
http://ovfinrest.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:42 ق.ظ

You actually expressed it adequately!
cialis generisches kanada cialis 5 mg para diabeticos generic cialis review uk il cialis quanto costa how to buy cialis online usa 200 cialis coupon purchase once a day cialis i recommend cialis generico generic low dose cialis get cheap cialis
Generic cialis
چهارشنبه 22 خرداد 1398 02:46 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it.
buy original cialis il cialis quanto costa buy brand cialis cheap we use it 50 mg cialis dose ou trouver cialis sur le net side effects of cialis cialis generico costo in farmacia cialis if a woman takes a mans cialis acheter cialis kamagra
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 07:15 ق.ظ

Point well regarded!.
cialis 20 mg cut in half buying cialis overnight viagra vs cialis vs levitra cialis 30 day sample cialis en mexico precio cialis wir preise we recommend cialis best buy cialis generic availability cialis 20 mg best price cialis 10 doctissimo
http://cialisvie.com/
جمعه 17 خرداد 1398 07:55 ب.ظ

You reported this superbly!
rx cialis para comprar cialis kaufen generic cialis with dapoxetine generic low dose cialis cialis generico milano tadalafil 10 mg cheap cialis dose size of cialis tadalafil 10 mg are there generic cialis
http://canadianpharmacyonl.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 03:45 ب.ظ

With thanks. I value this.
trust pharmacy canadian canadian pharmacy viagra northwest pharmacies online canada drug pharmacy reputable canadian prescriptions online trust pharmacy canadian canada online pharmacies medication north west pharmacy canada canadian pharmacycanadian pharmacy canadian drug store
buy tadalafil
جمعه 16 آذر 1397 01:01 ق.ظ

Fantastic information. Cheers!
generic cialis at the pharmacy costo in farmacia cialis low cost cialis 20mg comprar cialis navarr cialis alternative cialis price in bangalore we recommend cialis best buy cialis sans ordonnance tadalafilo cialis side effects dangers
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:29 ق.ظ

Nicely put, Cheers.
cialis kaufen bankberweisung cialis australian price generico cialis mexico cialis generico postepay cialis prices in england cialis online holland cialis kaufen wo miglior cialis generico how does cialis work cialis dose 30mg
buy cialis online no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:02 ق.ظ

Many thanks! Ample knowledge!

cialis baratos compran uk 5 mg cialis coupon printable cialis professional from usa acquisto online cialis tadalafilo cialis online napol cialis 5mg prix preis cialis 20mg schweiz fast cialis online look here cialis order on line
buy cheap cialis on line
سه شنبه 13 آذر 1397 01:04 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
are there generic cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis 100mg suppliers canadian drugs generic cialis cialis ahumada cialis vs viagra cialis 50 mg soft tab interactions for cialis tadalafil 20mg buy cialis online nz
buy cialis without a doctor's prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 01:34 ق.ظ

You actually suggested it perfectly.
calis cialis 20mg prix en pharmacie we choice free trial of cialis cialis generika cialis 20mg cialis farmacias guadalajara click here take cialis cialis daily dose generic cialis pills in singapore cialis 5 mg funziona
Cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 12:32 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it!
cialis for daily use deutschland cialis online if a woman takes a mans cialis safe dosage for cialis link for you cialis price cialis for sale in europa if a woman takes a mans cialis generic cialis with dapoxetine order a sample of cialis cialis cost
Buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 01:14 ق.ظ

Excellent posts. Cheers!
cialis tablets cialis prices costo in farmacia cialis cialis kaufen wo dosagem ideal cialis bulk cialis acheter cialis kamagra cialis canada on line cialis 20 mg best price cost of cialis cvs
buy tadalafil no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 12:07 ب.ظ

You made the point!
what is cialis bulk cialis ou acheter du cialis pas cher tadalafil tablets cilas tadalafil generic how to buy cialis online usa generic cialis in vietnam tadalafil 10 mg cialis generico lilly
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

نویسندگان

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :