تبلیغات
معماری - انسان طبیعت معماری

معماری

شنبه 14 خرداد 1390

انسان طبیعت معماری

نویسنده: سعید اقبالی   

 گیاهان

_ در نظام خلقت، شاید هیچ پدیده ای به اندازه نظم مورد تحسین و اعجاب نبوده است.در عالم نباتات همه تابع همین نظم شگفت انگیزند.

_انسان در اولین لحظه حیات خود در زیباترین حیاط ممکن یعنی بهشت برین چشم به جهان گشود تا در تمام دوران بکوشد تا با استفاده از قدرت خلاقانه و ابتکار خویش و خاطره شیرین گذشته برای خانواده خود محیطی به وجود آورد که امنیت، آسایش، زیبایی و کارایی را یکجا داشته باشد.

اثرپذیری گیاهان

گیاه و جانورهردوبا تغییر محیط می توانند تغییر یابند (ارتباط با طبیعت) و در مقابل محرک، حرکتی بنمایند.مثلا لاله که در هنگام روز شکفته و باز است و در هنگام شب به هم جمع می آید.

اهمیت گل ها وگیاهان

تنها در زیبایی خلاصه نمی شوند:

1. بعضی به مصرف تغذیه انسان و حیوان می رسند.

2. برخی که گیاهان میکروسکوپی نام دارند به تولید آنتی بیوتیک هایی نظیر پنی سیلین کمک می کنند.

3. بسیاری از 300 میلیون سال پیش در زیر زمین بوده اند و به تولید نفت مبادرت می کنند.

4. چندین گیاه نیز وجود دارند که از آن ها برای تولید لباس استفاده می شود.

* گیاهان سبز خود غذای خودشان را تهیه می کنند.

درخت:درخت در بسیاری از فرهنگ ها سمبلی از کل عالم، پیدایش و تکامل آن است.همین طور رشد عمودی آن، درخت را به مظهری انسانی تبدیل می کند.

اولین بار قانون ترینس توسط رایت در یکی از سخنرانی های اولیه اش مطرح شد که در آن نقش سمبلیک درخت را به عنوان عنصری از معماری که ما را به سوی رشد و تکامل و به عنوان مظهری از انسان راهنمایی می کند بدون آن که عوامل واقعی این مفاهیم را در معماری وارد کنیم.

*نکته: کلیه اندام ها در گیاهان در عین زیبایی مسئولیتی به عهده دارد و کارایی.

انتظام گیاهی و سلسله مراتب دنیای گیاهان

1.ساختمان منظم و سازگاربا طبیعت .

2.وجود اندامی برای ارتباط برقرار کردن با طبیعت برای بهره گیری از طبیعت.

3.سلسله مراتب ارتباط ذره تا کلان و کلان تا ذره برای رساندن غذا به اندام ها.

4.شکل انشعابی ریشه و افشانی هر یک از اجزای گیاهان که نمودار ارتباطی با محیط اطراف نیز هست.

5.تغییر و تحول منظم در اجزا طبیعت برای به وجود آوردن نظمی جدید جهت برآوردن نیازهای خود.

6.بهره گیری از عناصر طبیعت که بیانگر ارتباط طبیعت با گیاه است.

7.برآوردن نیازهای طبیعت از طریق ساختن مواد غذایی برای عناصر طبیعت که نمایانگر ارتباط گیاه با طبیعت است.

کیفیت فضایی با استفاده از پوشش گیاهی

محدوده خارجی گیاهان جهت ایجاد وضعیت ها و شکل های جالب توجه در محوطه سازی به اندازه کافی تنوع دارد.دسته های کلی شکل آن ها بدین صورت است:

ستونی- کروی-گلدانی-چتری-مخروطی-هرم معکوس-فواره ای-بیضوی-خزنده-نامنظم.

فرم

در هنگام بررسی فرم گیاه، باید هم به فرم گیاه منفرد و هم به فرم مجموعه آن ها توجه کرد.فرم گیاه، ترکیبی از نمای کلی گیاه و نحوه رشد آن می باشد.

فرم راست قامت:

*تاج در ابتدا و انتها، (مثل سرو شیراز) نازک و باریک است.

*با ردیفی ازاین درختان می توان مناظرراقاب کرد.

*این فرم با هدایت چشم به سوی آسمان، سطح عمودی رامورد توجه ناظرقرارمی  دهد.

*با استفاده ازاین گیاهان به تعداد زیاد،می توان ارتفاع فضای موجود را با ایجاد خطای چشم بسیار واقعی نشان داد.

*با تخصیص باغچه ای کوچک در روبروی ستون های مرتفع ورودی ساختمان می توان با کاشت دو درخت با فرم راست قامت هم بر عظمت ورودی صحه گذاشت و هم به آن سرسبزی بخشید.

فرم ستونی:درختان دارای چنین شکلی می توانند به عنوان حفاظ سبز عمل کرده و مناظری را که نیاز به پوشش بصری دارند مخفی کنند.

فرم مخروطی:گونه نراد یا سکویا از نمونه های دارنده این فرم هستندکه تعداد کمی از آن ها می توانند ساختمانی را در بر گرفته و پوشش دهند.چنین درختانی برای نمایش بیشتر نیازمند فضای وسیع و کافی در اطراف خود می باشند.

فرم بیضوی

*گونه های راش دارای فرم بیضوی هستند.

*گیاهان به این فرم خود را به تک درخت بهتر نمایش میدهند.

*برای کاشت در جلوی محوطه مناسبند.

*به دلیل هماهنگی فرم آن ها با قوس ها و نداشتن زوایای خشک در ترکیب تاج، برای کاشت در محل اتصال گذرهای فرعی به اصلی مناسب و با پخ های محل اتصال هماهنگ است.

فرم گسترده افقی

*گیاهانی نظیر ابریشم دارای چنین فرمی می باشند.

*سایه ای دلپذیر داشته و ایجاد کننده فضایی خصوصی در زیر تاج خود هستند.

*بلندی این گونه گیاهان حداکثر به اندازه پهنای آن هاست و به دلیل گستردگی افقی چشم در سطح افقی تاج خود می باشند.

*این گونه درختان به دلیل ایجاد فضای خصوصی در محل سایه انداز تاج به طور انفرادی تعریف کننده فضای اطراف خود هستند که بسته به سن، اندازه تاج و فاصله قرار گیری تاج گیاه نسبت به زمین، فضای تعریف شده توسط آن ها متفاوت است.

فرم مجنون یا آویخته:مشابه بید مجنون، گیاهان دارای این فرم، شبکه ای ظریف از تاج خود را در برابر ناظرین ایجاد کرده و نگاه را به سمت پایین معطوف می کنند.

*کاشت اینگونه گیاهان به صورت منفرد در محل هایی که هدف طراح به نمایش گذاشتن فضای پای درخت یا منصرف کردن ناظر از نگریستن به فضای بالای تاج درخت باشدو یا محلی که وحدت در فرم بین گیاه و آبشار مد نظر باشد،مناسب خواهد بود.

*چهره شاخص این فرم (بید مجنون) به دلیل سبکی بافت،آویختگی و لرزان بودن شاخسارو رنگ سبز روشن برگ های آن، با آب به علت داشتن ویژگی هایی نظیر روانی و سیالیت و رنگ آبی روشن به خوبی هماهنگ است.  

*کاشت آن در کناراستخرهای آب،حوض ها، دریاچه های مصنوعی و خصوصا در محل های ریزش آب مناسب خواهد بود.

*تشدید فرم تاج مجنون این گیاهان با کاشت در محل های مرتفع امکان پذیر است.

ارتفاع:مناسب ترین ارتفاع گونه های مختلف گیاهان را هدف از کاشت آن ها تعیین می کند.

1.ارتفاع قوزک پا برای پوشاندن زمین (5/2 سانتی متر تا 25 سانتی متر)

2.ارتفاع زانو برای جهت دادن و راهنمایی مسیر(45 سانتی متر)

3.ارتفاع کمر برای کنترل عبور و مرور و حصارها (90 سانتی متر)

4.ارتفاع سینه برای تقسیم فضاها (180 سانتی متر ارتفاع چشم)

5.ارتفاع بالاتر از ارتفاع دید برای محصور کردن (240 سانتی متر محافظ کامل)

6.دید به آسمان (بیش از 240 سانتی متر)

*درختان کوچک و گلدار تا ارتفاع 15 تا20 فوت رشد می کنند.

*چنانچه ارتفاع زیر تاج پوشش آن ها تا بالای سر برسد، این درختان برفضایی صمیمی دلالت دارند.

*اگر ارتفاع تاج آن ها به اندازه چشم ناظر باشد،فضا را محصور می کند.

*این درختان در حیاط های کوچک ومحیط های صمیمانه بسیار مناسبند زیرا به فضا رنگ و سایه داده اما بر فضا غالب نمی شوند. در چنین زمینه هایی معمولا به عنوان عناصر تاکید کننده یا نقاط کانونی کارایی دارند.

بافت: بوته های بلند:

*تا 15 فوت رشد می کنند.

*از درختان کوچک کوتاه ترند.برگ های آن ها غالبا تا نزدیکی سطح زمین می رسد.

*آن ها احساس شدید محصور و خصوصی بودن را القا می کنند.

*بوته های بلند در فضا های بزرگ می توانند به عناصری تندیس وار جلوه گر شده یا به صورت پس زمینه ای مطرح شوند که در جلویشان گیاهان کوتاه تر یا یک مجسمه به نمایش در می آید.

بوته های متوسط و کوتاه:

*متوسط 3تا6 فوت و کوتاه 1تا3 فوت رشد می کند.

*این بوته ها بدون اینکه مانع دید شوند فضا ها را تعریف کرده از لحاظ فیزیکی از یکدیگر جدا می سازدو مانعی برای حرکت پیاده هاست.

*بوته های کوتاه جداکننده های بصری ضعیف تروبوته های متوسط جدا کننده های بصری قوی تری هستند.

*بوته های کوتاه می توانند دسته های گیاهان بزرگ تررا به هم پیوند داده در ضمن اجازه دهند که دید در بین دسته های گیاهان نفوذ نماید.به این ترتیب می توانند به طورموثربه یک ترکیب وحدت بخشند.

گیاهان پوشاننده کف:

*می توانند دسته های گیاهان بزرگتر را به صورت ترکیبات وحدت یافته درآورند.

*آن ها لبه های فضا را نیز تعریف کرده، خط هایی را خلق می کنند که چشم را به نقاط کانونی، مانند ورودی بناها یا سایر قسمت های مهم یک طرح هدایت می نماید.

نماد گل و گیاه:

علاوه بر تاثیرات فیزیکی گیاهان بر طبیعت، گاهی بشر به صورت نمادین از گیاهان بهره می گیرد تا به معناومفهومی خاص اشاره کند.

درخت تاک:در مشرق زمین، گیاه زندگی و نماد کیهان بوده است.

گیاه پیچک:به نیروی جاودانه در فرهنگ عامه نظر دارد.

گل لیلیون:نماد رستاخیزی

گل رز:نماد عشق، زیبایی، اشتیاق و علاقه شدید

خشخاش:نماد تسلی در زمان مرگ

زنبق:نماد رستاخیز و زندگی دوباره

گل مروارید:در مراسم خاک سپاری،نماد پاکی و بی گناهی است.

سرو:یکی از نماد های آشنا و زیبا که در ساختمان های قدیمی و تکایا و مساجد کاربرد داشته است،نماد درخت سرو است که در ساخت نمای بناهای آجری و بند گچی به چشم می خورد.این نماد که برای هر بیننده ای زیبا و دل انگیز است،نشانه ای از آزادی و حیات جاودان و راستی و قامت استوار و ایستادگی می باشد.سروازکجی و نادرستی و پیوستن به شاخه های دیگر مبراست.

در اساطیرباستان آمده درخت سرو وقف خورشید است.به همین علت در بالای نماد سرو در بناهای قدیمی،نماد خورشید قرار دارد.   

 

نظرات() 
buy tadalafil
جمعه 16 آذر 1397 01:01 ق.ظ

Fantastic information. Cheers!
generic cialis at the pharmacy costo in farmacia cialis low cost cialis 20mg comprar cialis navarr cialis alternative cialis price in bangalore we recommend cialis best buy cialis sans ordonnance tadalafilo cialis side effects dangers
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:29 ق.ظ

Nicely put, Cheers.
cialis kaufen bankberweisung cialis australian price generico cialis mexico cialis generico postepay cialis prices in england cialis online holland cialis kaufen wo miglior cialis generico how does cialis work cialis dose 30mg
buy cialis online no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:02 ق.ظ

Many thanks! Ample knowledge!

cialis baratos compran uk 5 mg cialis coupon printable cialis professional from usa acquisto online cialis tadalafilo cialis online napol cialis 5mg prix preis cialis 20mg schweiz fast cialis online look here cialis order on line
buy cheap cialis on line
سه شنبه 13 آذر 1397 01:04 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
are there generic cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis 100mg suppliers canadian drugs generic cialis cialis ahumada cialis vs viagra cialis 50 mg soft tab interactions for cialis tadalafil 20mg buy cialis online nz
buy cialis without a doctor's prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 01:34 ق.ظ

You actually suggested it perfectly.
calis cialis 20mg prix en pharmacie we choice free trial of cialis cialis generika cialis 20mg cialis farmacias guadalajara click here take cialis cialis daily dose generic cialis pills in singapore cialis 5 mg funziona
Cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 12:32 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it!
cialis for daily use deutschland cialis online if a woman takes a mans cialis safe dosage for cialis link for you cialis price cialis for sale in europa if a woman takes a mans cialis generic cialis with dapoxetine order a sample of cialis cialis cost
Buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 01:14 ق.ظ

Excellent posts. Cheers!
cialis tablets cialis prices costo in farmacia cialis cialis kaufen wo dosagem ideal cialis bulk cialis acheter cialis kamagra cialis canada on line cialis 20 mg best price cost of cialis cvs
buy tadalafil no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 12:07 ب.ظ

You made the point!
what is cialis bulk cialis ou acheter du cialis pas cher tadalafil tablets cilas tadalafil generic how to buy cialis online usa generic cialis in vietnam tadalafil 10 mg cialis generico lilly
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 01:06 ق.ظ

Nicely put. Thanks.
cialis en 24 hora get cheap cialis click now buy cialis brand cialis bula order cialis from india tesco price cialis interactions for cialis precios de cialis generico cialis free trial low cost cialis 20mg
buy cialis medication
شنبه 10 آذر 1397 11:56 ق.ظ

With thanks. Loads of content.

we use it 50 mg cialis dose cialis daily dose generic cuanto cuesta cialis yaho cialis for sale south africa rx cialis para comprar cheap cialis buy cialis online nz buy name brand cialis on line cialis farmacias guadalajara generic cialis at walmart
buy cialis pills online
شنبه 10 آذر 1397 12:38 ق.ظ

Thanks! I like this.
price cialis best costo in farmacia cialis buying cialis overnight weblink price cialis i recommend cialis generico cialis 100 mg 30 tablet we use it 50 mg cialis dose cialis authentique suisse cialis arginine interactio prices for cialis 50mg
Buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 01:10 ب.ظ

Seriously a lot of useful info!
buying cialis overnight cialis kaufen cialis 20 mg cut in half sublingual cialis online buy online cialis 5mg how to buy cialis online usa prices for cialis 50mg the best choice cialis woman how to purchase cialis on line cialis without a doctor's prescription
Cialis 20 mg
جمعه 9 آذر 1397 01:32 ق.ظ

Seriously a good deal of great info!
cialis 20 mg best price cialis online deutschland free cialis achat cialis en europe ou acheter du cialis pas cher cialis 05 prix cialis once a da we choice free trial of cialis cialis in sconto buy cialis sample pack
Cialis generic
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:11 ب.ظ

Nicely put. Kudos.
cialis therapie we recommend cialis best buy cialis flussig cialis rezeptfrei sterreich cialis vs viagra cialis for sale cialis generico generic cialis pill online cialis authentique suisse cialis venta a domicilio
Buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:54 ق.ظ

You have made your stand extremely effectively.!
buying cialis on internet we choice cialis pfizer india we use it cialis online store buying cialis in colombia cialis online napol cialis generique 5 mg purchase once a day cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis tablets australia safe dosage for cialis
Cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:28 ب.ظ

Wonderful stuff. Appreciate it!
cialis daily new zealand cialis 5 mg scheda tecnica the best site cialis tablets acquistare cialis internet cialis generico en mexico buy cialis uk no prescription online cialis cialis italia gratis cialis for daily use purchase once a day cialis
Cialis 20 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:29 ق.ظ

Truly tons of amazing tips.
look here cialis order on line il cialis quanto costa cialis generic free generic cialis acheter cialis kamagra tadalafilo cost of cialis cvs cialis y deporte cialis 20 mg cut in half cilas
vardenafil
پنجشنبه 19 مهر 1397 06:06 ق.ظ

You said it perfectly.!
buy levitra 20 mg levitra 20 mg bayer prezzo vardenafil buy 10 mg levitra vardenafil levitra 20 mg bayer prezzo vardenafil buy 10 mg levitra vardenafil buy levitra 10mg
Online cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 04:25 ق.ظ

Great stuff, Thanks a lot.
non 5 mg cialis generici 40 mg cialis what if i take cialis prices in england comprar cialis 10 espa241a discount cialis cialis prezzo di mercato cialis prices opinioni cialis generico calis free cialis
Cialis generic
یکشنبه 8 مهر 1397 01:50 ق.ظ

Valuable information. Thanks a lot.
can i take cialis and ecstasy viagra vs cialis vs levitra cialis pills cialis preise schweiz click now buy cialis brand only now cialis for sale in us free generic cialis we recommend cheapest cialis cialis coupons printable cialis price thailand
viagraessale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:15 ب.ظ

Valuable content. Regards!
cialis 05 brand cialis nl cialis therapie wow cialis 20 discount cialis cialis 5mg prix recommended site cialis kanada wow look it cialis mexico cialis y deporte cialis cuantos mg hay
http://viagraky.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 03:03 ب.ظ

Seriously a good deal of fantastic advice!
cost of cialis cvs when can i take another cialis cialis tablets for sale ou acheter du cialis pas cher sialis buying cialis on internet cialis y deporte cialis per paypa cialis 20mg preis cf cialis from canada
http://viagravipsale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 03:13 ق.ظ

Thank you, Wonderful information.
cialis cost cialis y deporte what is cialis ou trouver cialis sur le net brand cialis generic how does cialis work buy cialis sample pack acheter du cialis a geneve generic cialis at the pharmacy cialis 10 doctissimo
canadianpharmacyonli.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:09 ب.ظ

Many thanks! Quite a lot of facts!

canada online pharmacies legitimate pharmacy canada reviews drugs for sale online pharmacy online pharmacies of canada pharmacy canadian drugstore canada pharmacies online prescriptions online pharmacies legitimate order canadian prescriptions online
http://viagraky.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:42 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it.
vigara can i buy viagra is it legal to buy viagra online buy viagra cheapest uk pharmacy online viagra cost of viagra buy kamagra viagra levitra buy generic viagra paypal vigara
Cialis prices
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:05 ب.ظ

With thanks, A lot of material.

effetti del cialis cialis 5 mg funziona cialis wir preise cialis e hiv wow cialis tadalafil 100mg cialis generique cialis 5 mg para diabeticos rx cialis para comprar cialis with 2 days delivery acheter cialis meilleur pri
cialisonli.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:33 ق.ظ

You made your stand extremely nicely..
cialis generic availability cialis online buying cialis overnight prices on cialis 10 mg cialis super acti calis estudios de cialis genricos free cialis cialis 10mg prix pharmaci cialis pills in singapore
http://cialisbuys.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:33 ب.ظ

Superb data, Thanks a lot!
we recommend cialis info wow cialis 20 cialis rezeptfrei cialis online cialis price thailand estudios de cialis genricos prescription doctor cialis cialis 5 mg schweiz cialis online deutschland overnight cialis tadalafil
viagra purchase uk
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:11 ق.ظ

Kudos. Numerous write ups.

viagra online pharmacy online pharmacy online where can i buy viagra over the counter can you purchase viagra online sildenafil viagra buy sildenafil generic where can i buy viagra online safely generic viagra online uk online sildenafil uk cheap generic viagra pills online
cialisvv.com
یکشنبه 21 مرداد 1397 11:43 ب.ظ

Thanks a lot! I like this.
import cialis tarif cialis france prezzo cialis a buon mercato order cialis from india how to buy cialis online usa tadalafil 20 mg buying cialis in colombia ou trouver cialis sur le net cialis manufacturer coupon tadalafil
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

نویسندگان

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :